AVTALEINNGÅELSE

IOS - Kjøp av supplyskip - inngåelse av befraktningsavtaler.Skipene, som overtas, består av:
Shelf Challenger - ankerhåndteringsskip av typen ME 505, 1993-bygget, 8.850 HK.
Shelf Supporter - plattformsupplyskip av typen ME 202, 1985-bygget, 2.500 DWT.
Shelf Ranger - ankerhåndteringsskip av typen HF270, 1987-bygget, 8.600 HK.
Samlet investering for IOS er ca. USD 25 mill. og forventes gjennomført i slutten av februar 2001.

Avtalen med Woodside innebærer at Woodside tar Shelf Supporter tilbake på en 7 års befraktningsavtale med 2x3 års opsjoner. Det er også inngått befraktningsavtale med Woodside for nybygget (UT 755) som IOS nylig kontraherte, levering mars 2002, ved Brevik Construction AS. Også denne befraktningsavtalen er på 7 år med 2x3 års opsjoner. I tillegg vil Lady Valisia gå inn på kontrakt til Woodside frem til levering av nybygget. Samlet verdi på den faste del av befraktningsavtalene er ca. USD 54 mill.

De to ankerhåndteringsskipene som overtas, har p.t. ikke beskjeftigelse og vil bli markedsført i Østen/Australia-regionen. Markedet i regionen har utviklet seg positivt gjennom året.

Avtalen med Woodside er svært viktig i arbeidet med å befeste IOS sin posisjon i regionen. Selskapet vil etter overtakelsen ha en flåte på 15 skip inkl. to skip under bygging. Av disse vil 13 operere i Østen/Australia.