AVTALEINNGÅELSEP/R International Offshore Services ANS (IOS), som er eiet 50% av Farstad Shipping ASA og 50% av P&O, Australia, har inngått avtale med Brevik Construction AS om bygging av et plattform supplyskip for levering i mars 2002. Skipet er av typen UT 755 utstyrt for brannslokking og med dynamisk posisjonering.

Skipet bygges mot identifiserte kontraktsmuligheter i Fjerne Østen/Australia.