AVTALEINNGÅELSE


Kontrakter for bygging av nye ankerhåndteringsskip


Det skipseiende selskapet i Farstad-gruppen, Farstad Supply AS, har inngått avtale med Ørskov Christensens Staalskibsværft A/S, Fredrikshavn, om bygging av et ankerhåndteringsskip for levering i januar 2002. Skipet er av typen UT 728.

Kontrakten med verftet inneholder også en opsjon for bygging av et tilsvarende
fartøy.


Farstad Supply AS har også inngått avtale med Langsten Slip & Båtbyggeri AS om bygging av et ankerhåndteringsskip av typen UT 722 for levering i oktober 2001.

Dette skipet er en oppgradert versjon av samme type som man fikk levert fra Langsten Slip & Båtbyggeri i juni 1998. Skipet vil få en ytelse på 18000 HK.

Begge skipene er konstruert med sikte på operasjon på dypt vann.