Domsavsigelse i Høyesterett

Vi viser til pressemelding av i går, 11. februar 2010, vedrørende skattesaken som Farstad Shipping som ett av tre rederi har anlagt mot staten.

 

Høyesterett har i dag, med 6 mot 5 stemmer, besluttet å gi rederiene medhold. Dette innebærer at Høyesterett har konkludert med at de overgangsregler som Stortinget vedtok i desember 2007 vedrørende overgang fra gammel til ny rederiskatteordning er i strid med Grunnlovens paragraf 97.

 

Farstad Shipping er glad over utfallet av dommen. Den bekrefter, etter vårt syn, at skattelegging bakover i tid ikke skal være lovlig. Videre gir dommen oss troen på at vi kan forvente at rammebetingelser for rederidrift i Norge er forutsigbare. 

 

Den økonomiske konsekvensen av dommen er at selskapets egenkapital bedres med NOK 635,6 mill., som er det betalbare skattekravet. Dette tilsvarer NOK 16,30 pr. aksje. Regnskapsmessig skjer dette ved å inntektsføre beløpet i 2009 regnskapet.  Farstad Shipping har allerede innbetalt NOK 127,2 mill. Dette vil være den positive likviditetsmessige effekten av vedtaket.

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 90 10 56 97

CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 91 10 70 01

 

 

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (30 AHTS, 24 PSV og 3 SUBSEA) og 1 AHTS under bygging ved norsk verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1700. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

 
 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12