Domsavsigelse i Høyesterett

Farstad Shipping har, som ett av 3 rederier, gått til sak mot Staten med påstand om at overgangsreglene til den nye rederiskatteordningen er grunnlovsstridige.

 

Høyesterett vil fredag 12. februar kl. 09.15 avsi dom i skattesaken.

 

 

Kontaktperson:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. 90 10 56 97

CFO Torstein Stavseng -   tel. 91 10 70 01

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (24 PSV, 30 AHTS og 3 SUBSEA) og 1 AHTS under bygging ved norsk verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.700. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12