Endelig Årsregnskap 2009

Farstad Shipping ASAs reviderte årsregnskap for 2009 er godkjent av styret den 15. mars 2010. Det er ingen endringer i forhold til det foreløpige regnskapet som ble publisert 17. februar 2010, sammen med kvartalsrapporten for 4. kvartal 2009. Årsrapport med fullstendig årsregnskap vil bli utsendt til samtlige aksjonærer sammen med innkallingen til ordinær generalforsamling.
 
Styret har foreslått for generalforsamlingen å utbetale et utbytte på kr 3,00 pr. aksje for regnskapsåret 2009. Ordinær generalforsamling avholdes 19. mai 2010. Forutsatt at generalforsamlingen godkjenner forslaget, vil aksjen bli handlet ex-utbytte fra og med 20. mai 2010.

 

 

Kontaktperson:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. 90 10 56 97

CFO Torstein Stavseng -   tel. 91 10 70 01

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (24 PSV, 30 AHTS og 3 SUBSEA) og 1 AHTS under bygging ved norsk verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.850. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12