Endringer i konsernledelsen

Farstad Shipping har gjennomført endringer i konsernledelsen. Finn Amund Norbye, som i april skulle begynne som kommersiell direktør i Farstad Shipping, har takket nei til stillingen.

I februar ble det kjent at tidligere adm. direktør i Deep Sea Supply, Finn Amund Norbye, skulle begynne i stillingen som kommersiell direktør i Farstad Shipping i april.

- Farstad Shipping ga meg et veldig spennende tilbud. Å få muligheten til å utvikle et av verdens største supplyselskaper er spennende for alle i vår bransje. Men etter en helhetsvurdering og i diskusjoner med min familie, har jeg likevel kommet til at jeg vil takke nei til stillingen, sier Finn Amund Norbye. Norbye ønsker nå å bruke tiden fremover på å vurdere nye muligheter.

- Farstad Shipping beklager at Norbye takket nei til stillingen, men vi respekterer hans valg. Hans oppgaver blir tatt hånd om og utviklet videre av våre egne dyktige ansatte. Vi fortsetter arbeidet med å bygge Farstad Shipping som et ledende, internasjonalt supplyselskap, sier konsernsjef Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (31 AHTS, 26 PSV og 5 SUBSEA) samt 2 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12