EX utbytte NOK 3,00 i dag

Report this content

Aksjene i Farstad Shipping ASA noteres ex utbytte NOK 3,00 i dag, 13.05.2015.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12