FAR - Anbud i Brasil


utlyst for ankerhåndteringsfartøyer (AHTS), mulighet for å vinne tre kontrakter med varighet på 8 år hver.

Petrobras ba om tilbud på tre forskjellige klasser AHTS fartøyer og har signalisert at de ønsker å inngå kontrakt for ett til tre fartøyer i hver klasse. Totalt er det snakk om ialt seks kontrakter. Hvert rederi kunne bare levere inn ett tilbud i hver klasse. Det er videre en betingelse at fartøyene har brasiliansk flagg.

BOS ligger ved sine tilbud an til å kunne få tildelt tre av disse kontraktene, en i hver
klasse. Det gjenstår imidlertid både en innstilling fra anbudskomiteen og endelig
godkjenning fra styret i Petrobras. Dette forventes å foreligge i slutten av denne måned eller tidlig i april.
Kontraktsverdien ved tildeling av tre kontrakter på 8 år er ca 1,45 milliarder.

Denne meldingen sendes fordi Petrobras har en åpen anbudskonkurranse noe som innebærer at Petrobras sin interne rangering er offentlig kjent.