FAR - AVTALEINNGÅELSE

I pressemelding datert 2. desember 2004 informerte Farstad Shipping ASA om at det var inngått intensjonsavtale med Norsk Hydro om langsiktig befraktning av 3 plattform supplyskip (PSV). To av disse kontraktene forutsatte nybygg. 
 
Farstad Shipping har nå, gjennom sitt datterselskap Farstad Supply AS, inngått avtale med Aker Brattvåg AS om bygging av to PSV av typen UT 751E for levering i mai og oktober 2006. Byggekontraktene er betinget av at det inngås endelig befraktningsavtale med Norsk Hydro.
 
 
 
 
Kontaktpersoner:
Terje J.K. Andersen
Karl-Johan Bakken
Torstein L. Stavseng