FAR - KONTRAKTSINNGÅELSER

Farstad Shipping ASA har den siste tiden inngått følgende befraktningsavtaler:
 
MRV "Lady Guro" (UT719-2, 2001) har fått forlenget sin kontrakt med Shell Exploration på Filippinene med 10 år. Skipet støtter Shells boreprogram ved Malampaya gassfelt.
 
AHTS "Lady Cynthia" har fått fornyet sin kontrakt med JVPC for 1 år (+ 1 år opsjon) fra september 2006. Skipet skal fortsette å støtte JVPCs boreprogram utenfor sørkysten av Vietnam.
 
For nybygget tbn "Far Spirit" (PSV, VS470) er det inngått kontrakt med Woodside Energy Ltd for 9 - 12 måneder fra oktober 2006. Skipet skal betjene DP boreskipet "Chikyu". Boreskipet vil bli brukt til dypvannsboring utenfor kysten av nordvest Australia og Kenya. PSV "Lady Grete" (UT755L, 2002) vil betjene kontrakten til nybygget blir levert fra West Contractors i Norge i januar 2007.
 
AHTS "Far Grip" (UT722, 1993) har fått kontrakter med New Zealand Overseas Petroleum Ltd. og Santos Ltd for til sammen ca. 20 måneder. Skipet er dermed beskjeftiget til midten av 2008. Skipet vil fortsette å betjene den halvt nedsenkbare riggen "Ocean Patriot" i farvannet utenfor New Zealand og sydøst Australia.
 
PSV "Lady Elizabeth" (ME202, 1983) har fått forlenget sin kontrakt med ASCO UK Ltd med 6 måneder. Dette betyr at skipet er beskjeftiget til 31.12.06 pluss 2 x 1 måneds opsjon.  Skipet vil fortsette å operere i Nordsjøen.
 
ASCO UK Ltd. har også forlenget kontrakten for PSV "Far Service" (UT745, 1995) med 2 år, som en fortsettelse av den nåværende kontrakt som utløper 18.08.06.
 
I Brasil har Petrobras forlenget kontrakten for AHTS "Far Sea" (ME303 II, 1991) med 2 år fra 15.06.06.
 
Alle befraktningsavtaler er inngått på et høyere ratenivå enn tidligere. Kontraktene representerer en totalverdi på ca. NOK 575 mill.
 
 
 
Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng -   tel. 91 10 70 01