FAR - Anbud Brasil

Report this content

Wednesday, June 05, 2002
 
I pressemelding datert 7. mars 2002 ble det informert om at Brazil Offshore Services (BOS), som er et joint venture(50/50) mellom Farstad Shipping ASA og Petroserv SA, hadde mulighet for å vinne tre kontrakter. Hver av kontraktene har en varighet på 8 år. Anbudskonkurransen som Petrobras hadde utlyst var for tre forskjellige klasser av ankerhåndteringsfartøyer (AHTS). Fartøyene forutsettes å være nybygg bygget i Brasil og skal ha brasiliansk flagg.
 
Vi har 15.04.02 meddelt at Petrobras formelt har tildelt BOS én av kontraktene. Vi har nå formelt fått bekreftet tildelingen av de to øvrige kontraktene. Samlet kontraktsverdi for de tre kontraktene til Petrobras er ca. NOK 1,45 mrd.
 
Seneste oppstartstidspunktet for kontraktene er rundt årskiftet 2005/2006.