FAR - Avtaleinngåelse

Vi viser til pressemelding av 17. januar 2005 hvor det fremgår at Farstad Shipping ASA, gjennom sitt heleide datterselskap Farstad Supply AS, har bestilt et ankerhåndteringsskip av typen UT 712L ved Brevik Construction AS, som er et datterselskap av Aker Brevik.

Denne avtalen inkluderte også to opsjoner for bestilling av samme type skip.
Den første av disse opsjonene er nå erklært. Leveringstiden for dette skipet er ultimo juni 2006.
 
 
 
Kontaktperson:
Karl-Johan Bakken - 90 10 56 97