FAR - Avtaleinngåelse

Farstad Shipping ASA har på vegne av sitt heleide datterselskap Farstad Supply AS inngått en intensjonsavtale med P&O som innebærer kjøp av P&O sin 50% andel i P/R International Offshore Services ANS (IOS) samt overtakelse av P&O sin driftsorganisasjon i Melbourne. IOS, hvor Farstad allerede eier 50%, har i dag en flåte på 18 skip, hvorav to er innleid på bareboat-kontrakter. I tillegg har selskapet to nybygg i ordre for levering i 2003. Med unntak av to skip befinner flåten seg i Sørøst Asia og Australia. IOS hadde i 2002 samlede driftsinntekter på NOK 509,2 mill.
                                           
Kjøpesummen er på 127 mill. australske dollar, tilsvarende ca. NOK 563 mill., noe som innebærer en bruttoinvestering for Farstad Supply på ca. NOK 1.000 mill. for 50%-andelen.
Det tas sikte på å gjennomføre transaksjonen innen utgangen av juni d.å. I den forbindelse vil Farstad Shipping etablere et heleid datterselskap i Melbourne, International Offshore Services Pty. Ltd., som skal videreføre operasjonen av flåten som er i regionen. Det nye selskapet vil i tillegg til Melbourne ha representasjon i Perth, Singapore, Vietnam og Filippinene.
 
For Farstad Shipping betyr overtakelsen økt satsing på en region som er i betydelig vekst. Investeringen betyr en ytterligere styrking av vår internasjonale virksomhet.
 
Farstad Shipping disponerer en flåte på 45 skip og har 8 skip under bygging.
                 
Som vedlegg følger pressemeldingen fra P&O.

Dokumenter og linker