FAR - AVTALEINNGÅELSE

Kontrakt for bygging av nytt plattform supplyskip.

Farstad Shipping ASA har, gjennom sitt heleide datterselskap Farstad Supply AS, inngått avtale med Brevik Construction AS om bygging av et plattform supplyskip for levering i juli 2003. Skipet er av typen UT 755L.