FAR - AVTALEINNGÅELSE


P/R International Offshore Services ANS (IOS), som er eiet 50% av Farstad Shipping ASA og 50% av P&O, Australia, har inngått en avtale om kjøp av et plattform supplyskip, type UT 755L, fra Consensus Foss KS (Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap). Skipet er under bygging ved Aker Brattvaag. IOS vil formelt overta skipet fra Consensus umiddelbart etter levering fra verkstedet i desember 2002.

Etter levering av ovennevnte skip vil IOS operere 17 skip og ha 3 nybygg i ordre for levering i 2003.