FAR - AvtaleinngåelseP/R International Offshore Services ANS (IOS), som er eiet 50% av Farstad Shipping ASA og 50% av P&O, Australia, har inngått avtale med Brevik Construction AS om bygging av et plattform supplyskip for levering i september 2003. Skipet er av typen UT 755L.

IOS opererer i dag 15 skip og har 3 nybygg i ordre for levering i 2003.