FAR - AVTALEINNGÅELSER


P/R International Offshore Services ANS (IOS), som er eiet 50/50 av Farstad Shipping ASA og P&O, Australia, har inngått avtale med Simek AS i Norge om bygging av to ankerhåndteringsskip. Levering av skipene vil finne sted i mars og juli 2003.

Skipene er av en ny type UT 712 med 12.240 HK og utstyrt med DP og 2 tromlet 370 tonns vinsj for internasjonal beskjeftigelse.

IOS has også inngått en 2 års befraktningsavtale med Phillips i Australia for plattformskipet (PSV) Far Scotsman med oppstart i april 2002. Far Scotsman tas inn på bareboatkontrakt fra Farstad Shipping ASA i minimum 2 år.

Videre er Lady Audrey sluttet til Shell Namibia for 2 letebrønner + opsjon for ytterligere 2 fra tidlig i januar 2002. Lady Audrey arbeider for tiden for Shell på Philippinene. Planlagt tid pr. letebrønn 75 - 90 dager.

Totalt har disse to kontraktene en verdi på ca. USD 12 mill. for IOS.