FAR - Farstad Shipping ASA - Presentasjon av halvårsresultat

Farstad Shipping ASA minner om presentasjonen av selskapets halvårsresultat for 2006 torsdag 24. august kl 08.00 i Shippingklubben, Oslo.
 
Presentasjonen vil bli holdt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Torstein L. Stavseng.
 
I forbindelse med presentasjonen vil det bli servert frokost.  Påmelding til Anne Dyb Liaaen, e-mail:  anne.liaaen@farstad.no eller telefon 70 11 75 29.
 
For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at resultatet for 1. halvår vil bli offentliggjort onsdag 23. august.