FAR - Intensjonsavtale

Norsk Hydro har meddelt Farstad Shipping ASA at de har til intensjon å inngå en 5 års avtale (med opsjon på ytterligere 3 x 1 år) med Farstad Shipping om langsiktig befraktning av et plattform supplyskip.
 
Kontrakten skal betjenes av et nytt skip som nå vil bli kontrahert. Oppstart for kontrakten er april 2006 og vil bli betjent av Far Supporter (PSV, UT 750, 1996) frem til nybygget blir levert.
 
 
 
Kontaktperson:
Terje J. K. Andersen Tel: 900 30 511
Karl-Johan Bakken     Tel: 901 05 697
Torstein L. Stavseng Tel: 911 07 001