FAR - Intensjonsavtale med Norsk Hydro

Resymé:
Farstad Shipping har i dag mottatt bekreftelse ("Letter of Intent") fra Norsk Hydro om at Norsk Hydro har til intensjon å inngå avtale med Farstad Shipping om langsiktig befraktning av 3 plattform supplyskip (PSV). Kontraktene representerer en verdi på ca. 1 mrd NOK.

Intensjonsavtale med Norsk Hydro - verdi ca. 1 mrd NOK
 
Farstad Shipping har i dag mottatt bekreftelse ("Letter of Intent") fra Norsk Hydro om at Norsk Hydro har til intensjon å inngå avtale med Farstad Shipping om langsiktig befraktning av 3 plattform supplyskip (PSV). Kontraktenes varighet er på henholdsvis 5 år, 10 år og 10 år og er oppnådd i sterk konkurranse med flere andre rederier. Samlet representerer kontraktene en verdi på ca. 1 mrd NOK. 
 
Til 5-års kontrakten vil vi benytte Far Symphony som allerede arbeider for Norsk Hydro. Kontrakten har oppstart i april 2005. Oppstart for de to 10-års kontraktene er henholdsvis august 2005 og oktober 2006. Disse kontraktene vil bli betjent av to nybygg av typen UT 751E og vil innebære en investering på i overkant av 500 mill. NOK. Vi er i forhandlinger med flere verft om byggingen av disse skipene. Avklaring forventes å finne sted innen relativt kort tid og mye tyder på at et norsk verft vil få kontraktene. På grunn av tidlig oppstart på den ene kontrakten vil Far Swan bli benyttet inntil første nybygg blir levert i 2. kvartal 2006.
 
I tillegg til befraktningsavtalene, omfatter intensjonsavtalen også en Rammeavtale der Farstad Shipping ASA er tildelt rollen som hovedleverandør av fartøy på såkalt "spot-basis". Det vil si oppdrag av kortere varighet enn 30 dager. Dette omfatter både platform supplyskip og ankerhåndteringsfartøy.
 
UT 751E er et nyutviklet PSV-design med spesielt store kapasiteter over og under dekk. Skipene vil ha en største lengde på 93m og en bredde på 21m og med en dødvekt på noe over 5000 tonn. De er utviklet med stor vekt på miljø og operasjonell sikkerhet, og vil bli bygget i henhold til DNV-klasse som bl.a. inkluderer "clean", "comfort", "NAUT-OSV" og "DP-AUTR". De vil representere det ypperste i markedet i så måte.
 
Skipene vil være de første som utrustes med automatisk håndtering av lasteslanger, noe som betyr økt sikkerhet under operasjon offshore. Videre vil disse fartøyene gi en betydelig miljøgevinst som følge av et svært lavt brennoljeforbruk, og dertil reduserte utslipp, og gjennom installasjon av et anlegg for rensing av eksosgassen. Dette vil bl.a. gi en betydelig reduksjon av NOx utslipp fra fartøyene.
 
Fartøyene er videre designet for å ha spesielt gode bevegelsesegenskaper. Dette vil erfaringsmessig gi tryggere arbeidsforhold ombord, og bidra til en mer effektiv operasjon offshore. Et spesielt tilpasset rulledempingsanlegg vil redusere fartøyets rullebevegelse med opp til 75 %, og skrogformen er lagt ut for å oppnå minimal fartsreduksjon i høy sjø. Dette er viktig ut fra de områder som fartøyene skal betjene.
 
UT 751E er konstruert med diesel elektrisk propeller system. I samarbeid med Hydro, har det her blitt valgt de mest moderne og avanserte dieselmotorer og propellere for å sikre lavt forbruk, høy hastighet, minimalt støynivå, og høy operasjonell sikkerhet.
 
Med disse befraktningsavtalene har Farstad Shipping sikret seg et langsiktig fundament på norsk sektor som en betydelig leverandør for Norsk Hydro. Dette er gledelig og særdeles viktig også fordi det sikrer arbeid for norske sjøfolk i lang tid fremover.
 
 
 
Kontaktpersoner:
Terje J.K. Andersen -       900 30 511
Karl-Johan Bakken -        901 05 697
Torstein L. Stavseng -       911 07 001     
 
 
 
Bildet kan lastes ned fra følgende link: