FAR - KONTRAKT FOR NYBYGG

Farstad Shipping ASA har, gjennom sitt heleide datterselskap Farstad Supply AS, inngått avtale med Aker Yards om bygging av to offshore forsyningsfartøy.
Det første er et plattform supplyskip av typen UT-751E. Det andre fartøyet er et ankerhåndteringsfartøy (AHTS) av UT-712L type (se vedlegg).
 
Skrogene vil bli bygget i Romania og skipene vil bli videre utrustet ved Aker Yards Brevik.
 
Leveringstidene er henholdsvis desember 2007 (UT751E) og mars 2008 (UT712L).
 
PSV fartøyet (UT751E) vil gå direkte inn i en langsiktig kontrakt (34 måneder) som nylig ble tildelt av Norsk Hydro (pressemelding 08.03.2006). Fra oppstart av langtidskontrakten i august 2006 og frem til levering av nybygget, vil kontrakten bli betjent av plattform supply skipet Far Symphony.
 
Kontraheringen av ankerhåndteringsfartøyet UT-712L er et ledd i Farstad Shippings generelle flåtefornyelse.
 
 
 
Kontaktpersoner:
Karl Johan Bakken               tlf. 901 05 697
Torstein L. Stavseng            tlf. 911 07 001
 
 
 
 
UT 712 L TBN: