FAR - KONTRAKTSFORLENGELSE

Det brasilianske oljeselskapet Petrobras har formelt bekreftet en 2-års forlengelse av befraktningsavtalen for ankerhåndteringsfartøyet Far Sailor. Kontraktsverdi ca. 12 mill USD.
 
Far Sailor er av typen UT722, med en hovedmotor effekt på 16.800 BHK, og betjener primært forankringssystemer knyttet til Petrobras offshoreinstallasjoner på dypt vann på Campos feltet. Far Sailor har vært på kontrakt til Petrobras siden oktober 1997, og er det første av Farstad Shipping sine to UT 722 som nå opererer for Perobras.
 
Det andre fartøyet av denne typen, Far Senior, gikk nylig inn på sin 2-års kontrakt etter tidligere å ha betjent spotmarkedet i Nordsjøen.
 
Totalt er Farstad Shipping nå engasjert med 8 fartøy i operasjon for Petrobras i Brasil, - alle på langtidskontrakter.
 
 
Kontaktpersoner:
Karl-Johan Bakken,
Torstein L. Stavseng.

Dokumenter og linker