FAR - KONTRAKTSINNGÅELSEFar Saga vil arbeide som forsyningsskip for Norsk Hydro, frem til nødvendig utrustning og mobilisering for undervannstjenester.

Med dette vil Farstad Shipping ASA ha fem av sine skip på langsiktige avtaler med Norsk Hydro, noe som gjør Norsk Hydro til en av selskapets største kunder.
Videre betyr dette at seks av de syv nybyggene som ble bestilt i år 2000 vil være beskjeftiget på langsiktige avtaler.

I tillegg har Farstad Shipping ASA inngått befraktningsavtaler som beskjeftiger Far
Sovereign kontinuerlig fra begynnelsen av november i år og ut år 2002. Dette arbeidet vil foregå utenfor Nordsjøen.

Totalt har disse avtalene en verdi på NOK 375 mill. for de faste periodene.