FAR - Kontraktsinngåelser

 

Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtaler:

 

Woodside har erklært opsjon på 12 måneder for  PSV Lady Grace (2002, UT 755, 3.936 DWT) med oppstart 30. april 2010.

  

Woodside har også forlenget kontraktene for to AHTS med virkning fra 20. april 2010. For AHTS Far Stream (2006, UT 712L, 15.900 BHP) har Woodside forlenget kontrakten med ytterligere 12 måneder fra 20. april 2010. Kontrakten inneholder opsjoner for ytterligere 2 x 1 år.  For AHTS Far Strait (2006, UT 712L, 15.900 BHP) er kontrakten forlenget med ytterligere 4 måneder. Denne kontrakten innholder opsjoner på 4 x 2 måneder.

 

Woodside har tildelt PSV Far Spirit (2007, VS470 MKII, 3.550 DWT) en 12 måneders kontrakt med 2 x 1 års opsjoner. Oppstart er mai 2010.

 

Skipene ovenfor skal betjene Woodside sitt boreprogram i australsk farvann.

 

I Nordsjøen har Apache North Sea Limited  tildelt PSV Far Strider (1999, VS 483, 4 605 DWT) en 18 måneders kontrakt med 2 x 6 måneders opsjoner.  Oppstart på kontrakten er mai 2010.

 

Kontraktene har en samlet verdi inkl. opsjoner på ca. NOK 600 mill.

 

 

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 90 10 56 97

CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 91 10 70 01

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (30 AHTS, 24 PSV og 3 SUBSEA) og 1 AHTS under bygging ved norsk verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 1850. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12