FAR – KontraktsinngåelserFarstad Shipping ASA har oppnådd følgende befraktningsavtaler:

 

Statoil har erklært opsjoner på til sammen 2 år for PSV Far Searcher (2008, UT 751E, 4.755 DWT) med oppstart i mars 2010. I tillegg har Statoil erklært 1 års opsjon for PSV Far Symphony (2003, P105,4.929 DWT) med oppstart i april 2010. Fornyelse av kontraktene skjer på noe lavere nivå enn eksisterende kontrakter.

 

Petrobras, Brasil har tildelt to års kontrakt til en av våre nye, store AHTS av typen UT 731 CD (22.000 BHP). Kontrakten har oppstart 25. februar 2010 og vil frem til juni 2010 bli betjent av AHTS Far Santana (2000, UT730, 19.200 BHP) som allerede befinner seg i Brasil.

 

Kontraktene representerer en samlet verdi på ca. NOK 390 mill.

 

 

Kontaktperson:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. 90 10 56 97

CFO Torstein Stavseng –   tel. 91 10 70 01

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (24 PSV, 29 AHTS og 3 SUBSEA) og 2 AHTS under bygging ved norsk verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.700. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

 

www.farstad.com

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12