FAR - Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping har inngått befraktningsavtale for AHTS Lady Cynthia (HF270 design, 9.400 bhp) med JVPC for en periode på 1 år + 1 års opsjon. Skipet skal fortsette å støtte JVPCs boreprogram i Vietnam. Skipet har hatt kontrakt med JVPC nesten uavbrutt siden 1995.
 
Far Sleipner (PSV, ME202) har fått forlenget sin kontrakt med Petrobras i Brasil med ytterligere 2 år fra den gamle kontrakten går ut i mai 2007. Skipet har arbeidet for Petrobras siden 1998.
 
Kontraktsverdien vil være på ca. USD 20 - 26 mill. avhengig av opsjoner.
 
 
 
Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. 90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng - tel. 91 10 70 01