FAR - Nedsettelse av aksjekapital

Farstad Shipping ASA  viser til vedtak i selskapets generalforsamling 07.05.02 om nedsettelse av selskapets aksjekapital med kr 1.100.000,- ved sletting av 1.100.000 egne aksjer.
 
Kapitalnedsettelsen ble registrert i Brønnøysund 29. august 2002.  Ny aksjekapital er NOK 40.000.000,- fordelt på 40.000.000 aksjer hver pålydende NOK 1,00.