FAR - Salg av skip

Farstad Suppply AS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har solgt plattform supplyskipet "Far Viscount". Skipet, det minste i Farstad-flåten, er bygget i 1982 og har ligget uvirksomt i Brasil siden i høst. Overlevering av skipet til ny eier fant sted tirsdag 11.mai.

 

Salgssum for skipet er USD 630.000 og vil gi en regnskapsmessig gevinst på i overkant av NOK 1 mill.

 

 

Kontaktpersoner:

Karl-Johan Bakken       tlf. +47 901 05 697

Torstein L. Stavseng    tlf.  +47 911 07 001

 

 

 

Farstad Shipping vil etter salget av Far Viscount ha en flåte på 57 skip (23 PSV, 32 AHTS og 2 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.860. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com     

 
 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12