Farstad Shipping ASA - KJØP AV LADY SANDRA

International Offshore Services ANS (IOS), et heleiet datterselskap av Farstad Shipping ASA, har overfor DOF ASA erklært sin opsjon til å kjøpe ankerhåndteringsskipet Lady Sandra. Skipet, som er av typen KMAR 404, har vært bareboat befraktet av IOS siden skipet ble levert i 1998.
 
Skipet har arbeidet i Østen/Australia siden overleveringen og arbeider pt. for Shell i Malaysia. Overtakelsen av skipet vil finne sted i august i 2005. Kjøpesummen er på i underkant av USD 20 mill.