Farstad Shipping ASA - Avtale om salg av "Far Swan"

Farstad Supply AS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av "Far Swan" til Geo ASA.
 
"Far Swan" er et plattform supplyskip av typen UT 745 L, bygget i 2001 ved Simek AS i Flekkefjord.
 
Salgssummen er på NOK 250 mill..  Dette er ca NOK 35 mill. høyere enn de verdianslag som vi fikk på skipet pr. 30.06.05.  Salgssummen er ca NOK 50 mill. høyere enn byggeprisen i 2001 og vil gi selskapet en bokført gevinst på ca NOK 83 mill. i 4. kvartal. Overlevering til ny eier vil finne sted i oktober 2005.  Det er Fearnley Offshore Supply AS som har vært megler for salget.
 
 
 
Kontaktperson:
Terje J.K. Andersen     tlf.     900 30 511
Torstein L. Stavseng    tlf.     911 07 001