Farstad Shipping ASA - Avtaleinngåelse

Kontrakt for bygging av ankerhåndteringsskip

Farstad Supply AS, et heleiet datterselskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale med Simek AS, Flekkefjord, om bygging av et ankerhåndteringsskip for levering i april 2006. Skipet er av typen UT 712L, et design fra Rolls-Royce Marine, som også vil være en betydelig utstyrsleverandør til fartøyet.
 
Kontraheringen er en del av Farstads flåtefornyelse og må også sees i sammenheng med salget av to eldre ankerhåndteringsskip på slutten av 2004.
 
 
 
 
Kontaktpersoner:
Terje J.K. Andersen -  tlf. 90 03 05 11
Torstein L. Stavseng - tlf. 91 10 70 01
Karl-Johan Bakken - tlf. 90 10 56 97