Farstad Shipping ASA – Endelig Årsregnskap og Årsrapport 2016

Ålesund, 31. mars 2017 – Farstad Shipping ASA sitt reviderte årsregnskap for 2016 er godkjent av selskapets styre den 31. mars 2017. Det foreløpige regnskapet som ble publisert 28. februar 2017 ble, med noen mindre omklassifiseringer i balansen, godkjent som endelig årsregnskap for 2016.

Engelsk utgave av årsrapport for 2016 følger vedlagt og kan også lastes ned fra selskapets hjemmeside www.farstad.com.

Innkalling til generalforsamling sammen med saksvedlegg blir utsendt til samtlige aksjonærer 3. april 2017.

Ordinær generalforsamling avholdes 25. april 2017 kl 12.00. Styret har foreslått for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2016.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (27 AHTS, 22 PSV og 7 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.500. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com 

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i verdipapirhandelloven § 5-12.

Dokumenter og linker