Farstad Shipping ASA – Forlengelse av standstillavtale

Det vises til pressemelding av 4. juli 2016.

Partene i «standstill and deferral» avtalen som ble signert 30. juni 2016 er blitt enige om en forlengelse av denne avtalen. Forlengelsen medfører at alle nedbetalinger av Farstad konsernets finansielle gjeld til de aktuelle kreditorer som har forfalt fra og med 1. juli, er utsatt til 10. november 2016. Avtalen er basert på visse vilkår som må oppfylles i løpet av perioden.

Forlengelsen av «standstill and deferral» avtalen legger til rette for Farstad konsernets videre konstruktive dialog med investorer, strategiske partnere og långivere. Parallelt fortsetter Farstad arbeidet med å optimalisere selskapets driftsmodell, flåtesammensetning og flåteutnyttelse, i tillegg til å fokusere på kostnadsreduserende tiltak.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (28 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.780. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com