Farstad Shipping ASA – Forlengelse av standstillavtale

Det vises til børsmelding datert 30. september 2016 hvor Farstad Shipping ASA informerte om en forlengelse av "standstill and deferral"- avtalen frem til 10. november 2016.

Partene i "standstill and deferral"-avtalen er blitt enige om en ytterligere forlengelse av avtalen. Forlengelsen medfører at alle nedbetalinger av Farstad konsernets finansielle gjeld til de aktuelle kreditorer som har forfalt fra og med 1. juli, er utsatt til 20. desember 2016. Avtalen er basert på visse vilkår som må oppfylles i løpet av perioden.

Forlengelsen av "standstill and deferral"-avtalen legger til rette for Farstad-konsernets videre konstruktive dialog med investorer, strategiske partnere og långivere. Parallelt fortsetter Farstad arbeidet med å optimalisere selskapets driftsmodell, flåtesammensetning og flåteutnyttelse, i tillegg til å fokusere på kostnadsreduserende tiltak.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 55 skip (27 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.780. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com