Farstad Shipping ASA - Forslag til den ekstraordinære generalforsamlingen 3. mars 2017

Under henvisning til innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen i Farstad Shipping ASA, som skal avholdes i Ålesund den 3. mars 2017 kl. 11:00, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar følgende beslutninger i sak 11 og 12 på dagsordenen:

Sak 11:                 Valg av nytt styre

Dersom generalforsamlingen godkjenner styrets foreslåtte beslutninger i sak 4, 5, 6, 7, 9 og 10, vil aksjeeierstrukturen i Farstad Shipping ASA endres vesentlig, og det sittende styret vil fratre umiddelbart etter den ekstraordinære generalforsamlingen. Styret vil i så fall foreslå at de følgende personer oppnevnes til styret (gjeldende fra tidspunktet for generalforsamlingen):

  1. Sverre Andreas Farstad, Styreleder
  2. Audun Stensvold, Styremedlem
  3. Merete Haugli, Styremedlem

Audun Stensvold og Merete Haugli vil bli nærmere presentert på generalforsamlingen.

Sak 12: Honorar til avgått styre

Styret foreslår at generalforsamlingen fastsetter følgende godtgjørelse for styrets medlemmer for 2016 og for perioden fra januar til generalforsamlingstidspunktet 2017:

Honorar for 2016
1. Styrets leder: NOK 798 300
2. Styremedlemmer: NOK 299 100
3. Det fratrådte styremedlemmet: NOK 242 100

Den foreslåtte godtgjørelsen tilsvarer styregodtgjørelsen for 2015, med tillegg av NOK 57 000 til hvert av de alminnelige styremedlemmene for deltakelse i ekstraordinære styremøter i forbindelse med selskapets restrukturering (19 møter à NOK 3 000 per møte).

I tillegg kommer honorar for styremedlemmenes deltakelse i henholdsvis kompensasjonsutvalget og revisjonsutvalget i selskapet for 2016 med NOK 20 000 og NOK 50 000 per medlem.

Honorar for den relevante periode i 2017
1. Styrets leder: NOK 133 050
2. Styremedlemmer: NOK   40 350

I tillegg kommer honorar for styremedlemmenes deltakelse i henholdsvis kompensasjonsutvalget og revisjonsutvalget i selskapet for den relevante periode i 2017 med NOK 3 333 og NOK 8 333 per medlem.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (27 AHTS, 22 PSV og 7 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.500. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com