Farstad Shipping ASA – Godkjennelse av restruktureringsplan for selskapet

Det vises til børsmeldinger publisert den 6. februar 2017 kl. 08:00 og den 10. februar 2017 kl. 14:46 vedrørende henholdsvis (i) restruktureringsplan for Farstad Shipping ASA og (ii) ekstraordinær generalforsamling i Farstad Shipping ASA den 3. mars 2017.

Restruktureringsplanen er godkjent av generalforsamlingen med nødvendig stemmeflertall. Nærmere bestemt har generalforsamlingen godkjent styrets forslag til vedtak i sak 4-11 på dagsordenen, dog slik at sak 8 ble fjernet fra dagsordenen da det ikke vil bli utstedt konvertible obligasjoner (slik tidligere kommunisert).

Selskapet vil innen kort tid komme tilbake med protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (27 AHTS, 22 PSV og 7 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.500. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com