Farstad Shipping ASA – Informasjonsdokument

Report this content

Ålesund, 9. mai 2017 – Det vises til tidligere børsmeldinger fra Farstad Shipping ASA ("Farstad") vedrørende fusjonene mellom Solstad Offshore ASA ("SOFF"), Farstad og Deep Sea Supply Plc.

Et informasjonsdokument i forbindelse med fusjonene er utarbeidet av SOFF og godkjent av Oslo Børs 9. mai 2017. Det vises i denne forbindelse til SOFFs børsmelding av i dag.

Informasjonsdokumentet er vedlagt SOFFs børsmelding og er også tilgjengelig på SOFFs hjemmeside www.solstad.no.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (27 AHTS, 22 PSV og 7 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.500. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com 

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i verdipapirhandelloven § 5-12.