Farstad Shipping ASA – Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Farstad Shipping ASA avholdes i selskapets kontorlokaler, adresse Skansekaia 4A, 6002 Ålesund, fredag 3. mars 2017 kl 11.00.

Vedlagt følger innkalling og redegjørelse for de enkelte saker.

Innkalling med saksvedlegg vil bli sendt til alle aksjonærer.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (27 AHTS, 22 PSV og 7 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.500. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com