Farstad Shipping ASA – Innkalling til Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Farstad Shipping ASA avholdes i selskapets kontorlokaler, adresse Skansekaia 4A, Ålesund, torsdag 12. mai 2016 kl 16.00.

Vedlagt følger innkalling og redegjørelse for de enkelte saker.

Årsrapport 2015 kan lastes ned fra selskapets hjemmeside www.farstad.com.

Innkalling med saksvedlegg vil bli sendt til alle aksjonærer.

Styret har foreslått for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for 2015.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (29 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com