Farstad Shipping ASA – Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Ålesund, 3. april 2017 – Ordinær generalforsamling i Farstad Shipping ASA ("Selskapet") avholdes i Selskapets kontorlokaler, adresse Skansekaia 4A, 6002 Ålesund, tirsdag 25. april 2017 kl. 12:00.

Vedlagt følger innkalling, dagsorden og styrets forslag til beslutning for sakene på dagsorden. Innkallingen (inklusive vedlegg 1-3) vil bli sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Vedlegg 4-6, inklusive årsrapporten for 2016, gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.farstad.com.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (27 AHTS, 22 PSV og 7 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.500. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com 

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i verdipapirhandelloven § 5-12.