Farstad Shipping ASA – Kontraktsinngåelse

Farstad Shipping ASA har inngått følgende kontrakt:

Ocean Farming AS, et datterselskap i SalMar-konsernet, har tildelt Farstad Offshore AS, et heleid datterselskap av Farstad Shipping ASA, en kontrakt for komplett fortøyningsinstallasjon og oppankring av Ocean Farming sitt halvt nedsenkbare offshore fiskeoppdrettsanlegg.

Kontrakten innebærer både prosjektledelse og gjennomføring av offshoreoperasjonene, og det vil bli benyttet AHTS skip fra Farstad Shipping sin Nordsjøflåte som går i spotmarkedet. Oppstart av kontrakten er forventet å finne sted i løpet av første halvår 2017.

De kommersielle betingelsene i avtalen holdes konfidensielt mellom partene.

Kontraktstildelingen bekrefter den høye kvalitet og kompetanse som Farstad Shipping sin organisasjon innehar, både på land og sjø.

- Vi har en omfattende erfarings- og kunnskapsbase i selskapet knyttet til fortøynings- og oppankringsoperasjoner offshore, og som har vært avgjørende for å sikre oss denne kontrakten. Vi setter stor pris på den tillit Ocean Farming viser Farstad Shipping, og som bekreftes ved tildeling av denne interessante kontrakten i dette nye markedssegmentet, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping ASA.

- Introduksjonen av havbasert offshore fiskeoppdrettsanlegg av denne størrelse og design åpner også et nytt marked for utnyttelsen av store AHTS skip. Vi er svært tilfreds med å bidra til at dette pilotprosjektet blir en suksess, og ser frem til den videre utvikling av dette markedet, avslutter Bakken.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 55 skip (27 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.725. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com 

http://www.salmar.no/en/offshore-fish-farming-a-new-era