Farstad Shipping ASA : Kontraktsinngåelse

Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtale:

For AHTS Far Senior (1998, UT 722L, 18.900 BHP) er det inngått kontrakt med Petrobras i Brasil for en periode på 4 år. Petrobras har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 4 år. Kontrakten inkluderer både ankerhåndtering - og ROV- tjenester. Det er inngått avtale med tredje part om leveranse av ROV tjenesten.
Båten vil bli teknisk oppgradert før kontrakten påbegynnes. Oppstart er planlagt i løpet av første kvartal 2012.
Kontrakten representerer en total brutto verdi (eksklusiv opsjoner) på ca. NOK 520 mill..

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 22 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12