Farstad Shipping ASA – Kontraktsinngåelse

AHTS Far Senator (2013, UT 731 CD, 24.371 BHP) har oppnådd en kontrakt hos Woodside Energy Ltd. for en periode på 17 måneder fast pluss opsjoner. Forventet oppstart for kontrakten er i juni 2016.

De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (29 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com