Farstad Shipping ASA – Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler:

BG Tanzania har inngått kontrakter for PSV Far Skimmer (2012, PSV 08 CD, 4.000 DWT), PSV Far Starling (2013, PSV 08 CD, 4.000 DWT) og PSV Far Sitella (2013, PSV 08 CD, 4.000 DWT) i forbindelse med selskapets boreaktiviteter utenfor kysten av Tanzania. Forventet oppstart av kontraktene vil være i oktober 2016, med varighet på en brønn og med opsjon på ytterligere fire brønner.

Et internasjonalt oljeselskap har forlenget kontrakten med PSV Far Spica (2013, PSV 08 CD, 4.000 DWT) til 1. mars 2017, og med mulighet for ytterligere forlengelse på inntil syv måneder. I tillegg har PSV Far Scotsman (2012, PSV 08 CD, 4.000 DWT) oppnådd en kontrakt hos samme kunde med varighet frem til 1. mars 2017. Forventet oppstart for begge kontraktene vil være i oktober 2016.

De kommersielle betingelsene i avtalene holdes konfidensielt mellom partene.

- Kontraktene viser at vår PSV 08 serie er attraktiv både innen letevirksomhet og oljeproduksjon i ulike geografiske områder, og vi setter stor pris på den tilliten våre kunder viser Farstad Shipping i dagens utfordrende markedssituasjon, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping ASA.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (29 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.780. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com