Farstad Shipping ASA – Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler i Australia:

ConocoPhillips Australia Exploration har inngått en intensjonsavtale for AHTS Far Sirius (2014, UT 731 CD, 24.371 BHP) og AHTS Far Saracen (2010, UT 731 CD, 23.664 BHP). Fartøyene skal støtte selskapets leteaktiviteter i forbindelse med Barossaprosjektet, som vil ha oppstart i januar 2017.

Ichthys LNG prosjekt, ledet av INPEX, har forlenget kontrakten for AHTS Far Sword (2006, UT 712L, 16.000 BHP) med ytterligere 17 måneder fra 31. mars 2018.

McDermott’s Australia har tildelt PSV Far Seeker (2008, UT 751 E, 9.466 BHP) kontrakt for en periode på 40 dager fast med opsjon på ytterligere 40 dager. Kontrakten vil ha oppstart innen desember 2016.

McDermott’s Australia har videre tildelt to av våre AHTS fartøyer kontrakter med å støtte fortøyningsoperasjonene av det sentrale prosessanlegget og FPSO’en til Ichthys LNG prosjekt, ledet av INPEX. Oppstart er estimert til andre kvartal 2017.

De kommersielle betingelsene i avtalene holdes konfidensielt mellom partene.

- Kontraktene er en bekreftelse på Farstad Shippings sterke posisjon som markedsleder i Australia, og bidrar til å gi våre operasjoner her et solid grunnlag når vi går inn i 2017, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping ASA.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 55 skip (27 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.725. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com