Farstad Shipping ASA – Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler:

QUEIROZ GALVÃO EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. har tildelt AHTS Far Sagaris (2009, UT 731 CD, 23.664 BHP) en 2-års kontrakt i forbindelse med selskapets boreprogram i Brasil. Oppstart av kontrakten vil finne sted mellom desember 2015 og januar 2016. Befrakter har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 2 år. Skipet ligger for tiden i opplag i Norge, og vil gjennomgå noen oppgraderinger før avgang til Brasil.

Saipem SA har tildelt CSV Far Samson (2009, UT 761 CD, 32.640 BHP / 250 t Crane) en kontrakt av 9 måneders varighet i forbindelse med Saipem sin aktivitet i Brasil. Oppstart av kontrakten vil finne sted i løpet av 3. kvartal 2015. Saipem har også tildelt Far Samson en ett-års kontrakt fra oktober 2016, med mulighet til å forlenge den med totalt 2 år.

PSV Far Spica (2013, PSV 08 CD, 4.000 DWT) har inngått kontrakt med et internasjonalt oljeselskap for å støtte deres aktivitet på britisk sokkel. Oppstart vil finne sted i august 2015, og kontraktens varighet er 14 måneder med mulighet for inntil 6 måneders forlengelse. Skipet har ligget i opplag i Norge siden tidlig i mai.

PSV Far Solitaire (2012, UT 754 WP, 6.336 DWT) har inngått kontrakt med et internasjonalt oljeselskap for å støtte selskapets operasjoner på norsk sokkel. Forventet oppstart er september/oktober 2015, og kontraktens faste periode har varighet til 15. desember 2016. Befrakter har opsjon på å forlenge kontrakten med totalt 2 år.

Totalt representerer disse kontraktene en verdi (eksklusive opsjoner) på ca. NOK 600 mill.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 61 skip (31 AHTS, 25 PSV og 5 SUBSEA) samt 2 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com