Farstad Shipping ASA – Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler i Brasil:

PSV Far Strider (1999, VS 483, 4.709 DWT) har oppnådd en kontrakt hos Petrobras for en periode på 4 år. Forventet oppstart for kontrakten er april 2016.

Videre har Petrobras tildelt AHTS BOS Turquesa (2007, UT 722 L, 18.088 BHP) en kontrakt for ett år fast med ett års opsjon. Skipet har påbegynt kontrakten.

- Dette er gledelig og positivt for rederiet, og er en bekreftelse på at vi lykkes i et krevende marked, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping ASA.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (30 AHTS, 23 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com