Farstad Shipping ASA – Kutter kostnader ved kontoret i Ålesund

Farstad Shipping fortsetter arbeidet med å rigge selskapet for fremtiden. Selskapet setter nå i gang en omstillingsprosess med mål om å redusere administrasjonskostnader ved kontoret i Ålesund. De ansatte ble i dag informert om prosessen, som skal konkluderes innen utgangen av februar 2016.

- Det er krevende tider i markedet. For å styrke selskapets konkurranseevne, jobber vi kontinuerlig for å få kostnadene på riktig nivå, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping.

Siden 2014 har Farstad Shipping, som en del av en større prosess, gjennomført en rekke kostnadsbesparende tiltak på sjø og land. Selskapets kontor i Aberdeen er lagt ned, det er gjennomført oppsigelser og permitteringer av sjøansatte, eldre skipstonnasje er solgt og sju skip ligger for tiden i opplag i Nordsjøregionen. Det er også ventet flere tiltak fremover.  

- Ved å ta disse grepene ruster vi oss for fremtiden. Med en moderne flåte og en spisset organisasjon med høy kompetanse skal vi sikre vår posisjon som en ledende aktør i vår bransje, sier Bakken.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (30 AHTS, 23 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com