Farstad Shipping ASA – Levering og langsiktig finansiering

Farstad Shipping ASA har i dag tirsdag 7. juli tatt levering av subsea-/konstruksjonsfartøyet Far Sentinel (Vard 3 07) fra Vard Langsten.

Skipet er tilpasset subsea konstruksjon/IMR operasjoner ned til 3.000 meter vanndybde, har en største lengde på 142,6 meter, en bredde på 25 meter og et dekksareal på 1.800 m². Skipet er utrustet med to offshore kraner, den største med løftekapasitet 350 tonn. Det er gjort plass til 3 stk. ROV (Remote Operating Vehicles) og skipet er arrangert med innredning for 130 personer.

Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS, DNB, Swedbank og GIEK.

Det er ved levering av skipet ikke inngått befraktningsavtale.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (31 AHTS, 25 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com